สัญลักษณ์
รูปปราสาทหิน หมายถึงปราสาทสระกำแพง มีอยู่ 2 แห่งในจังหวัดนี้ คือปราสาทหินสระกำแพงใหญ่และปราสาทหินสระกำแพงน้อย เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัด
คำขวัญ
ศรีษะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรมเลิศล้ำสามัคคี

 

 

 

 

 
ศรีสะเกษ มีพื้นที่ ๘,๘๓๙.๙ ตารางกิโลเมตร ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๖ อำเภอ กับ ๓ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอขุขันธิ์ อำเภอราษีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอขุนหาญ อำเภอปรางกู่ อำเภอไพรบึง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอห้วยทับทัน อำเภอโนนคูณ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอวังหิน อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอภูสิงห์ กิ่งอำเภอเมืองจันทร์ และกิ่งอำเภอเบญจลักษณ์ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๔๗๑ กิโลเมตร

ศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เคยเป็นชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ และมีชนเผ่าต่างๆ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ได้แก่ พวกส่วย ลาว เขมร และเยอ

ศรีสะเกษ เดิมเรียกกันว่า เมืองขุขันธ์ เมืองเก่าตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวน ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหินในปัจจุบัน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๒ สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีหลวงแก้วสุวรรณซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกรภักดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก ล่วงถึงรัชสมัยรัชการที่ ๕ ได้ย้ายเมืองขุขันธ์มาอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน แต่ยังคงใช้ชื่อว่าเมืองขุขันธ์จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๑ จึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่นั้นมา

การเดินทาง :


ทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุรี เข้าเส้นทางโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงหมายเลข ๒๔) เข้าตัวเมืองศรีสะเกษ รวมระยะทางประมาณ ๕๗๑ กิโลเมตร

ทางรถประจำทาง
จากกรุงเทพฯมีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๘ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียด โทร. ๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖ สถานีขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ โทร. (๐๔๕) ๖๑๒๕๐๐

ทางรถไฟ
จากสถานีกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) มีรถธรรมดา รถเร็ว และรถด่วน สายกรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ ระยะทาง ๕๑๕ กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๒๒๓-๗๐๑๐, ๒๒๓-๗๐๒๐ หรือ ๑๖๙๐ สถานีรถไฟศรีสะเกษ โทร. (๐๔๕) ๖๑๑-๕๒๕

การเดินทางในตัวเมืองมีรถสามล้อรับจ้างอยู่ทั่วไป นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารจากตัวอำเภอเมืองศรีสะเกษไปยังอำเภอต่างๆทุกอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงด้วย ระยะทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง อุบลราชธานี ๖๔ กิโลเมตร / ยโสธร ๑๐๐ กิโลเมตร / สุรินทร์ ๑๑๐ กิโลเมตร

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่าง ๆ

อำเภอกันทรารมย์ ๒๖ กิโลเมตร
อำเภอกันทรลักษ์ ๖๓ กิโลเมตร
อำเภอขุนหาญ ๖๐ กิโลเมตร
อำเภอขุขันธ์ ๔๙ กิโลเมตร
อำเภอน้ำเกลี้ยง ๔๔ กิโลเมตร
อำเภอโนนคูณ ๕๖ กิโลเมตร
อำเภอบึงบูรพ์ ๔๒ กิโลเมตร
อำเภอเบญจลักษ์ ๘๐ กิโลเมตร
อำเภอปรางค์กู่ ๖๐ กิโลเมตร
อำเภอพยุห์ ๒๑ กิโลเมตร
อำเภอไพรบึง ๔๒ กิโลเมตร
อำเภอภูสิงห์ ๒๘ กิโลเมตร
อำเภอเมืองจันทร์ ๔๐ กิโลเมตร
อำเภอยางชุมน้อย ๓๒ กิโลเมตร
อำเภอราษีไศล ๓๘ กิโลเมตร
อำเภอวังหิน ๓๕ กิโลเมตร
อำเภอศรีรัตนะ ๓๗ กิโลเมตร
อำเภอห้วยทับทัน ๓๗ กิโลเมตร
อำเภออุทุมพรพิสัย ๒๔ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ๒๙ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอศิลาลาด ๕๐ กิโลเมตร

อาณาเขต :

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดต่อประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย โดยมีเทือกเขาดงรัก เป็นแนวกั้นเขตแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี


หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 045)

ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขต 2 จ.อุบลราชธานี 243-770-1
สำนักงานจังหวัด 611-531 , 612-581
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 612-545
เทศบาลเมือง 612-620
ที่ว่าการอำเภอเมือง 612-866
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตู้ยามอุทุมพรพิสัย 691-042
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง 611-595
สถานีขนส่งจังหวัด 611-515
รพ.ศรีสะเกษ 611-503 , 611-434
รพ.กันทรลักษณ์ 661-663
รพ.ราษีไศล 681-107
รพ.กันทรารมย์ 651-144
รพ.ขุขันธ์ 671-015
รพ.ไพรบึง 675-067
รพ.ปรางค์กู่ 697-050
รพ.ขุนหาญ 679-026
รพ.อุทุมพรพิสัย 691-516
รพ.บึงบูรพ์ 689-043
รพ.ห้วยทับทัน 699-045
 
สถานที่ท่องเที่ยว
ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ ปราสาทหินวัดสระกำแพงน้อย ปรางค์กู่ น้ำตกห้วยจันทร์ บึงนกเป็ดน้ำ ไพรบึง
งานประจำปี
งานเทศกาลดอกลำดวน มีในช่วงเดือนมีนาคม งานกาชาด งานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ งานบุญบั้งไฟ
ของขวัญของฝาก
ผ้าไหม ผ้าขิต กระเป๋าใบตาล ผ้าแทรง เกวียนจำลอง ถังน้ำเล็กๆ หอมแดงและกระเทียม

 

  กลับสู่หน้าแรก
  ภาคเหนือ
  จังหวัดกำแพงเพชร
  จังหวัดเชียงราย
  จังหวัดเชียงใหม่
  จังหวัดตาก
  จังหวัดนครสวรรค์
  จังหวัดน่าน
  จังหวัดพะเยา
  จังหวัดพิจิตร
  จังหวัดพิษณุโลก
  จังหวัดเพชรบูรณ์
  จังหวัดแพร่
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  จังหวัดลำปาง
  จังหวัดลำพูน
  จังหวัดสุโขทัย
  จังหวัดอุตรดิตถ์
  จังหวัดอุทัยธานี
  ภาคอิสาน
  จังหวัดกาฬสินธุ์
  จังหวัดขอนแก่น
  จังหวัดชัยภูมิ
  จังหวัดนครพนม
  จังหวัดนครราชสีมา
  จังหวัดบุรีรัมย์
  จังหวัดมุกดาหาร
  จังหวัดมหาสารคาม
  จังหวัดยโสธร
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  จังหวัดเลย
  จังหวัดศรีษะเกษ
  จังหวัดสกลนคร
  จังหวัดสุรินทร์
  จังหวัดหนองบัวลำภู
  จังหวัดหนองคาย
  จังหวัดอุดรธานี
  จังหวัดอุบลราชธานี
  จังหวัดอำนาจเจริญ
  ภาคกลาง
  จังหวัดกรุงเทพ
  จังหวัดชัยนาท
  จังหวัดนครนายก
  จังหวัดนครปฐม
  จังหวัดนนทบุรี
  จังหวัดปทุมธานี
  จังหวัดอยุธยา
  จังหวัดลพบุรี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  จังหวัดสมุทรสงคราม
  จังหวัดสมุทรสาคร
  จังหวัดสระบุรี
  จังหวัดสุพรรณบุรี
  จังหวัดสิงห์บุรี
  จังหวัดอ่างทอง
  ภาคตะวันออก
  จังหวัดจันทบุรี
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  จังหวัดชลบุรี
  จังหวัดตราด
  จังหวัดปราจีนบุรี
  จังหวัดระยอง
  จังหวัดสระแก้ว
  ภาคตะวันตก
  จังหวัดกาญจนบุรี
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  จังหวัดเพชรบุรี
  จังหวัดราชบุรี
  ภาคใต้
  จังหวัดกระบี่
  จังหวัดชุมพร
  จังหวัดตรัง
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  จังหวัดนราธิวาส
  จังหวัดปัตตานี
  จังหวัดพังงา
  จังหวัดพัทลุง
  จังหวัดยะลา
  จังหวัดภูเก็ต
  จังหวัดระนอง
  จังหวัดสงขลา
  จังหวัดสตูล
  จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ของใช้ในห้องพัก | ซองพีวีซี | Travel place | Hotel in Bangkok | Tours